เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก 3 มีนาคม สำคัญอย่างไร?

เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก 3 มีนาคม สำคัญอย่างไร?

เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง ในบทความนี้ The Thaiger จะพาทุกท่านมารู้จักกับ “วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก” หรือ World Wildlife Day ซึ่งตรงกับวันที่ 3 มีนาคม โดยภายในวันสำคัญนี้จะมีกิจกรรมที่สำคัญอย่างไรบ้าง รวมไปถึงการพูดถึงที่มาและบอกให้รู้ถึงความหมาย ที่หลาย ๆ คนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนงานนี้คนที่ชอบอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติและผู้ที่ชื่นชอบในการชื่นชมความงามของสัตว์ป่า ไม่ควรพลาดที่จะอ่านบทความนี้ 

วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก สะท้อนสังคม ให้ตระหนักถึงธรรมชาติ

หลายคนที่ได้ยินชื่อของสัตว์ป่าและพืชป่าภายใต้ชื่อของวันสำคัญนี้ ก็คงสามารถตระหนักได้ทันทีว่าสิ่งที่เรากำลังให้ความสำคัญภายในวันนี้นั่นคือ ทรัพยากรทางป่าไม้และสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในธรรมชาตินั่นเอง ฉะนั้นแล้ววันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญต่อคนทั้งโลกซึ่งต่างใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วยกันทั้งสิ้น

ที่มาของวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) นั้นกำหนดขึ้นจากมติในที่ประชุมของการประชุมภาคีอนุสัญญาครั้งที่ 16 หรือ CoP16 ในปี พ.ศ. 2556 ที่กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ได้เสนอให้วันสำคัญนี้ตรงกับวันที่ 3 มีนาคม ของทุกปี เนื่องในโอกาสที่ตรงกับ “การเซ็นสัญญารับรองการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์” หรือ CITES เป็นครั้งแรกในวันเดียวกันนี้ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในประเทศสหรัฐอเมริกา

และความสำคัญของ CITES ก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประเทศสมาชิกว่า การค้าระหว่างประเทศที่มีผลผลิตและทรัพยากร ที่มาจากสัตว์ป่าและพืชป่าจะไม่ส่งกระทบต่อระบบนิเวศหลักของธรรมชาติในประเทศนั้น ๆ อาทิ ไม่กระทบต่อการดำรงอยู่ของสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ นั่นเอง

ซึ่งต่อมาวันสำคัญนี้ยังได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่ 68 ในปีเดียวกัน (พ.ศ. 2556) ภายใต้องค์การสหประชาชาติ หรือที่รู้จักในนามองค์กร UN นั่นเอง

จุดประสงค์ของวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก มีไว้เพื่ออะไร ? 

สำหรับจุดประสงค์ของวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลกนั้น มีไว้เพื่อให้เราได้รู้สึกยินดีและเฉลิมฉลองให้กับความสวยงามของสัตว์ป่าและพืชป่า รวมไปถึงการตระหนักความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์ป่าให้ปลอดภัยจากการถูกทำลายจากอาชญกรรมการทำลายเพื่อจุดประสงค์ในการค่าของเถื่อนอีกด้วย

กิจกรรมที่นิยมทำกันในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก หลังจากที่ได้รับการประกาศในเป็นวันสำคัญระดับโลก ในหลาย ๆ ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นองค์กรระดับสหประชาชาติ หรือจะเป็นองค์กรในระดับภูมิภาครวมไปถึงอนุภูมิภาค ก็ได้รณรงค์ให้เกิดกิจกรรมที่สงเสริมจิตสำนึก และความเข้าใจในการอนุรักษ์สัตว์ป่า รวมถึงพืชป่ามากขึ้น อาทิ การมีกิจกรรมปลูกป่า การจัดการสัมสนาวิธีการ ตลอดจนไปถึงกิจกรรมสำหรับเด็กอย่างการวาดรูปสัตว์ป่าเพื่อประกวด และทำกิจกรรมทำหน้ากาก ทำของเล่นสำหรับเด็ก ๆ ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมให้มีใจอนุรักษ์ธรรมชาติ

หน่วยงานภาครัฐในไทยที่เกี่ยวข้องกับการกิจกรรมภายในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก

สำหรับประเทศไทยหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและดูแลการจัดกิจกรรมในวันสำคัญนี้คือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักในการรักษาสัญญารับรองการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือ CITES รวมกับหน่วยงานพันธมิตรอื่น ๆ จัดกิจกรรมขึ้นในแต่ละปี รวมไปถึงการแก้ไขและปรับปรุงกฏหมายต่าง ๆ เพื่อทำให้เกิดประโยชน์แก่การอนุรักษ์ป่าไม้มากขึ้น โดยยังคำนึงถึงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่อีกด้วย เช่นการอนุญาติให้ชาวเผ่าในพื้นที่ต่าง ๆ สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้

รวมถึงการลาดตระเวนเชิงคุณภาพเพื่อป้องกันการลักลอบเข้ามาล่าสัตว์ และการค้าของเถื่อนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อเพิ่มคุณภาพในการอนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกเหนือจากนั้นยังจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของการเข้าไปทำลายระบบนิเวสในป่า เช่น การยกตัวอย่างของโรคโควิด-19 ที่มีส่วนที่เกิดจากการที่มนุษย์นำสัตว์ป่าจากธรรมชาติมารับประทานจนกลายเป็นโรคติดต่อที่ระบาดเกิดขึ้น เป็นต้น

และนี่คือที่มาและความสำคัญของ วันสัตว์ป่าและวันพืชป่าโลก ในวันที่ 3 มีนาคม ซึ่งบอกเลยว่าสำหรับในที่ชื่นชอบในการอนุกรักษ์ธรรมชาติ และอยากจะเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติ ภายในวันสำคัญทาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ก็ได้มีบันทึกกิจกรรมภายในวันนี้ให้ท่านได้ดูกัน อย่างไรก็ตามหัวใจหลักวันสำคัญนี้ก็คือ ความต้องให้ทุกคนมีการตระหนักในความสำคัญของธรรมชาติ ที่เราไม่สามารถขาดไปได้อย่างแน่นอน

พยากรณ์อากาศวันนี้ 2 มีนาคม 2565 กรมอุตุฯ เผยภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ กรุงเทพฯ มีหมอกบางตอนเช้า เริ่มร้อนตอนกลางวัน และอาจมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วย

พยากรณ์อากาศวันนี้ 2 มีนาคม 2565 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน

ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง